หน้าแรก
บริการของเรา
บริการตั้งชื่อเด็กแรกเกิด
บริการเปลี่ยนชื่อ
บริการเปลี่ยนนามสกุล
โปรแกรมตรวจสอบชื่อ-สกุล
ขอรับการบริการ
รายละเอียดขอรับบริการ
ตัวอย่างบริการที่ท่านจะได้รับ
กรอกข้อมูลขอรับชื่อ
แจ้งการโอนเงิน
ศาสตร์การตั้งชื่อ
หลักโหราเลขศาสตร์
หลักทักษา
หลักมหาภูติ
หลักตุ๊กตาไขนาม
หลักอายตนะ 6
ความหมายเลขศาสตร์
ฤกษ์ - ทำบุญ
ฤกษ์มงคล
วิธีทำบุญส่งเสริมพื้นดวง
วิธีขอเปลี่ยนชื่อ(ราชการ)
หลักอายตนะ 6
อายตนะ 6 หมายถึง กาย ใจ ตา หู จมูก และลิ้น ซึ่งทั้งหมดนี้เปรียบเสมือนเครื่องรับรู้ และสัมผัสในรูป รส กลิ่น เสียง จิตใจ อารมณ์ และความรู้สึกของตัวเราเอง และคนรอบข้าง
เป็นศาสตร์ที่บ่งบอกถึงอิทธิพลของกำลังดวงดาวที่มีมีอยู่ในชื่อซึ่ง ส่งผลถึง จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก ของตัวเรา อีกทั้งคนรอบข้าง คนอื่น ที่มีต่อตัวเรา เป็นอย่างไร ทำให้มีผลต่อจิตใจอารมณ์และความรู้สึกของเจ้าชะตา การหาค่าชื่อเป็นอายตนะ ได้รับการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมจากครูอาจารย์ผู้มีความสามารถด้านโหราศาสตร์มาเป็นเวลานานปี ใช้ในการคัดสรรชื่อ ให้ได้ชื่อที่มีคุณภาพ โดยจะหาจากตัวอักษรแต่ละตัวมีค่าเป็นกำลังดาวตามคัมภีร์โบราณแห่งมหาทักษาที่แตกต่างกัน โดยการนำกำลังดาวที่ได้จากตัวอักษรทั้งหมดบวกกัน จนเหลือเลขตัวสุดท้าย ก็จะได้ค่าอายตนะและก็จะรู้ว่าชื่อดีจริงหรือไม่

ดวงดาว ตัวอักษรประจำดาว กำลังดวงดาว
ดาวอาทิตย์ อ,ะ,า,ิ,ี,ุ,ู,เ,โ,ึ, ื,แ,ไ,ใ 6
ดาวจันทร์ ก, ข, ค, ฆ, ง 15
ดาวอังคาร จ, ฉ, ช, ซ, ฌ, ญ 8
ดาวพุธ ฎ, ฏ, ฐ, ฑ, ฒ, ณ 17
ดาวพฤหัสบดี บ, ป, ผ, ฝ, พ, ฟ, ภ, ม 19
ดาวศุกร์ ศ, ษ, ส, ห, ฬ, ฮ 21
ดาวเสาร์ ด, ต, ถ, ท, ธ, น 10
ดาวราหู ย, ร, ล, ว 12

ตัวอย่างการหาค่าอายตนะ 6
ชื่อ   กำลังดาว    ค่าอายตนะ 6
ธนัช   10+10+8= 28=2+8=10=1

อายตนะ

เลข 1 (เปรียบดังพ่อ)
คนที่ใช้ชื่อนี้เป็นคนที่จะเป็นผู้นำครอบครัวที่ดี เป็นคนมีความรับผิดชอบ เป็นผู้นำที่ดี สามารถเป็นที่พึ่งแก่คนรอบข้างได้ จิตใจดีมีเมตตา กรุณา ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข มิให้ขาดตกบกพร่อง แม้ตัวเองจะต้องเหนื่อย ต่อสู้ ก็ยอมทน จะเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างเป็นที่พึ่งพิง ผู้พบเห็นคบค้าด้วยจะรู้สึกอบอุ่น ใครอยู่ใกล้จะรู้สึกสบายกาย สบายใจ

เลข 2 (เปรียบดังแม่))
คนที่ใช้ชื่อนี้เป็นคนที่เป็นคนละเอียดอ่อน จิตใจดี อยู่ที่ใดมีแต่คนรักใคร่ ดูแลห่วงใย และเมตตาต่อคนรอบข้างเป็นอย่างดี ใครได้อยู่ด้วยแล้วอิ่มหนำสำราญ มีความสุขกาย สุขใจ เจ้าชะตาอยู่ที่ใดก็จะมีผู้คนไปมาหาสู่ รักใคร่ คิดถึง ตลอดไป

เลข 3 (เปรียบดังคนรับใช้)
คนที่ใช้ชื่อนี้เป็นคนที่ต้องเหนื่อยหนักตลอดไป มีชีวิตที่น้อยหน้าผู้อื่น ถูกรังแกข่มเหง ตนเองจะได้กินน้อย ใช้น้อย ชีวิตจะลำเค็ญ เป็นที่ดูแคลนแก่คนพบเห็น คนใกล้ชิด หาคนรักจริงยาก

เลข 4 (มักจิตใจไม่สงบ)
คนที่ใช้ชื่อนี้เป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง จิตใจไม่สงบ ว้าวุ่น ลังเล ขี้ใจน้อย ชอบเสียใจ อมทุกข์ อมเศร้า เศร้าใจเหมือนกับคนอมทุกข์ เก็บกด ชีวิตไม่สดใส ลุ่มๆ ดอนๆ คนใกล้ชิดไม่จริงใจ ไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากนัก อยู่กับที่ไม่ค่อยได้หรือมักชอบเดินทางตลอดไป ไม่ค่อยซื่อตรงกับคนรอบข้าง มีมายามาก ทำให้ผู้ใกล้ชิดมักไม่จริงใจ ตีตนออกห่าง

เลข 5 (เปรียบดังยักษ์)
คนที่ใช้ชื่อนี้เป็นคนที่มีจิตใจโหดเหี้ยม ใจดำ ใจคอคับแคบ มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินกำหนดดุร้ายไปเลยก็มี ควบคุมอารมณ์ไม่ใคร่ได้ ชอบตกใจบ่อยๆ สติไม่สู้ดี สมาธิไม่มี ปัญญาไม่เกิด ผู้คนไม่มีใครอยากคบค้าด้วย มีแต่หนีออกห่าง ไร้เสน่ห์กาย เสน่ห์ใจ อาภัพ

เลข 6 (เปรียบดังราชินี)
คนที่ใช้ชื่อนี้เป็นคนที่มีบุญ และวาสนาสูง เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป จิตใจดีมีเมตตา มีเสน่ห์ เป็นที่รักใคร่นิยมชมชอบแก่คนทั่วไป มีแต่ผู้คนอยากพบเห็นอยากอยู่ใกล้ชิด มีความสุขในชีวิต กิจการทุกอย่างล้วนประสบความสำเร็จ มีเกียรติในสังคม มีความสุขทั้งกาย และใจ หน้าตาอิ่มเอิบ อุดมสมบูรณ์ ดีนัก

เลข 7 (เปรียบดังปุโรหิต)
คนที่ใช้ชื่อนี้เป็นคนที่มีเกียรติในสังคม ผู้คนนับถือ แต่ต้องทำงานด้วยปาก คือ ต้องพูดให้มากเข้าไว้หน่อย การเจรจาหรือพูดเพียงนิดหน่อยไม่ส่งผลดี ยิ่งพูดมากๆ ยิ่งดี ดังนั้น ต้องทำงานด้านการพูด การเจรจา แต่ให้ระวังเรื่องอารมณ์ร้อน มักหงุดหงิดง่าย

เลข 8 (เปรียบดังเจ้าคนนายคน)
คนที่ใช้ชื่อนี้เป็นคนที่มีอำนาจวาสนา มีบุญญาดี มีบริวารมาก ชีวิตมีความสุข ประสบความสำเร็จดี มีเกียรติในสังคม มีบารมีเป็นเจ้าคนนายคน เป็นหัวหน้า เป็นผู้จัดการ เป็นที่เคารพยำเกรงแก่ผู้คน และบริวาร แต่จะต้องเหน็ดเหนื่อยกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นจากการทำงาน แต่มีความสุขกาย สุขใจดี

เลข 9 (เปรียบดังพระราชา)
คนที่ใช้ชื่อนี้เป็นคนที่มีอำนาจวาสนาดีมาก ดั่งผู้มีบุญมาเกิด จะได้เป็นใหญ่เป็นโต ชีวิตจะประสบความสำเร็จในทุกเรื่อง จิตใจดี จิตใจผ่องแผ้ว มีเมตตา ชีวิตมีความสุขกายสบายใจ สามารถให้ความคุ้มครองป้องกันภัยแก่บุคคลโดยทั่วไปทั้งใกล้ไกลได้ คนรอบข้างให้ความรัก เคารพ และยำเกรง ดีนัก
 
  © 2013 Copyright www.designedname.com บัญชีโอนเงิน   |   ติดต่อเรา   |   อ.นฤทธิ์ 088-1999565