หน้าแรก
บริการของเรา
บริการตั้งชื่อเด็กแรกเกิด
บริการเปลี่ยนชื่อ
บริการเปลี่ยนนามสกุล
โปรแกรมตรวจสอบชื่อ-สกุล
ขอรับการบริการ
รายละเอียดขอรับบริการ
ตัวอย่างบริการที่ท่านจะได้รับ
กรอกข้อมูลขอรับชื่อ
แจ้งการโอนเงิน
ศาสตร์การตั้งชื่อ
หลักโหราเลขศาสตร์
หลักทักษา
หลักมหาภูติ
หลักตุ๊กตาไขนาม
หลักอายตนะ 6
ความหมายเลขศาสตร์
ฤกษ์ - ทำบุญ
ฤกษ์มงคล
วิธีทำบุญส่งเสริมพื้นดวง
วิธีขอเปลี่ยนชื่อ(ราชการ)
แจ้งการโอนเงิน
แจ้งการชำระเงินผ่านแบบฟอร์มของเราครับ หากมีปัญาหาในการแจ้ง ให้ส่งมาที่ E-mail:designedname@hotmail.com เมื่อเราได้รับอีเมล์เรียบร้อยแล้ว จะแจ้งกลับไปทางอีเมล์ของคุณอีกครั้งหนึ่งครับ เพื่อเป็นการยืนยัน กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินของคุณไว้ จนกว่าจะได้รับชื่อจากเรานะครับ

แบบฟอร์มแจ้งโอนเงิน
ชื่อ - นามสกุล *
Email
ชำระผ่าน ATM/ Internet Banking เคาท์เตอร์ธนาคาร
จากธนาคาร / สาขา
จำนวนเงิน บาท *
วันที่โอน และ เวลา *
กรอกวันที่โอน และเวลาที่โอนเช่น 1/2/53,9.30 น
รายละเอียด
 
  © 2013 Copyright www.designedname.com บัญชีโอนเงิน   |   ติดต่อเรา   |   อ.นฤทธิ์ 088-1999565