หน้าแรก
บริการของเรา
บริการตั้งชื่อเด็กแรกเกิด
บริการเปลี่ยนชื่อ
บริการเปลี่ยนนามสกุล
โปรแกรมตรวจสอบชื่อ-สกุล
ขอรับการบริการ
รายละเอียดขอรับบริการ
ตัวอย่างบริการที่ท่านจะได้รับ
กรอกข้อมูลขอรับชื่อ
แจ้งการโอนเงิน
ศาสตร์การตั้งชื่อ
หลักโหราเลขศาสตร์
หลักทักษา
หลักมหาภูติ
หลักตุ๊กตาไขนาม
หลักอายตนะ 6
ความหมายเลขศาสตร์
ฤกษ์ - ทำบุญ
ฤกษ์มงคล
วิธีทำบุญส่งเสริมพื้นดวง
วิธีขอเปลี่ยนชื่อ(ราชการ)
หลักตุ๊กตาไขนาม
ตั้งแต่สมัยโบราณ การตั้งชื่อแบบตุ๊กตามอญก็เป็นที่ศาสตร์อีกแขนงหนึ่งของชาวมอญที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งวิชาตุ๊กตาไขนามนี้เป็นสุดยอดโหราศาสตร์แขนงหนึ่งของชาวมอญ ที่เรียกว่า "มหาภูตะชาตา" จัดได้ว่าเป็นศาสตร์ที่ใช้ประกอบการตั้งชื่อได้ดี อย่างน่าอัศจรรย์
หลักตุ๊กตาไขนามนี้อาศัยการพิจารณาจากปีเกิดเป็นสำคัญ นำมาคำนวณ และกำหนดลงจุดต่าง ๆ ของตุ๊กตา อันได้แก่ ศรีษะ แขน เอว ขา ซึ่งแต่ละตำแหน่งมีความหมายประจำตำแหน่ง
สำหรับศาสตร์นี้ ได้รับการเผยแพร่เป็นที่รู้จักกันพอสมควร เป็นที่เข้าใจกันว่า ตุ๊กตาไขนาม เป็นส่วนย่อยมาจาก มหาภูตะชะตาของมอญ กล่าวถึงการคำนวณปีเกิด เพื่อหาดาวที่เสริมดวงชะตาในรอบปีเกิดนั้นๆ บนพื้นฐานที่กล่าวว่า คนเราเกิดมาในแต่ล่ะปีนักษัตรที่แตกต่าง การเดินดาวในระบบปีก็ต่างกันออกไปนี้เอง ทางปราชญ์โบราณจึงตั้งตุ๊กตาแทนตัวคนลงไป แล้วกำหนดตำแหน่งมาตรฐานแห่งดาวนั้น ในรอบปีเกิดของเจ้าชะตา
การใช้ตุ๊กตาไขนามนั้นจะใช้ควบคู่กับการจัดหานามมงคล ในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้เกิดความชัดเจน รอบคอบ และแน่ใจว่าเป็นมงคลแก่ดวงชะตาของผู้ขอรับนามนั้นเอง
ความหมายของตุ๊กตาไขนาม
เท้า กระตือรือร้น อุปสรรคปัญหา สูญเสียเดือดร้อน
เอว มานะ รวดเร็ว วุ่นวาย เดินทางไกล
แขน ความสุข สะดวกสบาย เฉื่อยชา
ศีรษะ ความสำเร็จ อุดมสมบูรณ์ เครียด

ดาวพระเคราะห์ ตัวอักษร เลข
ดาวอาทิตย์ ก ข ค ฆ ง 1
ดาวจันทร์ จ ฉ ช ซ ฌ ญ 2
ดาวอังคาร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ 3
ดาวพุธกลางวัน บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม 4
ดาวพฤหัสบดี ศ ษ ส ห ฬ ฮ 5
ดาวศุกร์ ด ต ถ ท ธ น 6
ดาวเสาร์ อ และสระทั้งหมด 7
ดาวราหูหรือพุธกลางคืน ย ร ล ว 8
 
  © 2013 Copyright www.designedname.com บัญชีโอนเงิน   |   ติดต่อเรา   |   อ.นฤทธิ์ 088-1999565