หน้าแรก
บริการของเรา
บริการตั้งชื่อเด็กแรกเกิด
บริการเปลี่ยนชื่อ
บริการเปลี่ยนนามสกุล
โปรแกรมตรวจสอบชื่อ-สกุล
ขอรับการบริการ
รายละเอียดขอรับบริการ
ตัวอย่างบริการที่ท่านจะได้รับ
กรอกข้อมูลขอรับชื่อ
แจ้งการโอนเงิน
ศาสตร์การตั้งชื่อ
หลักโหราเลขศาสตร์
หลักทักษา
หลักมหาภูติ
หลักตุ๊กตาไขนาม
หลักอายตนะ 6
ความหมายเลขศาสตร์
ฤกษ์ - ทำบุญ
ฤกษ์มงคล
วิธีทำบุญส่งเสริมพื้นดวง
วิธีขอเปลี่ยนชื่อ(ราชการ)
ตัวอย่างการตั้งชื่อที่จัดส่งให้

วิเคราะห์ชื่อ - นามสกุลเดิมอย่างละเอียด

วิเคราะห์พื้นดวงชะตาเกิด


วิเคราะห์พื้นดวงชะตาเกิด

ชื่อที่ตั้งใหม่อ่านง่าย ความหมายดี


รายละเอียดชื่อใหม่อย่างละเอียด

วิธีการทำบุญ-ส่งเสริมดวงชะตาเกิด


ฤกษ์มหามงคล-การเปลี่ยนชื่อกับทางราชการ
 
  © 2013 Copyright www.designedname.com บัญชีโอนเงิน   |   ติดต่อเรา   |   อ.นฤทธิ์ 088-1999565