หน้าแรก
บริการของเรา
บริการตั้งชื่อเด็กแรกเกิด
บริการเปลี่ยนชื่อ
บริการเปลี่ยนนามสกุล
โปรแกรมตรวจสอบชื่อ-สกุล
ขอรับการบริการ
รายละเอียดขอรับบริการ
ตัวอย่างบริการที่ท่านจะได้รับ
กรอกข้อมูลขอรับชื่อ
แจ้งการโอนเงิน
ศาสตร์การตั้งชื่อ
หลักโหราเลขศาสตร์
หลักทักษา
หลักมหาภูติ
หลักตุ๊กตาไขนาม
หลักอายตนะ 6
ความหมายเลขศาสตร์
ฤกษ์ - ทำบุญ
ฤกษ์มงคล
วิธีทำบุญส่งเสริมพื้นดวง
วิธีขอเปลี่ยนชื่อ(ราชการ)

ฤกษ์มหามงคลที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
เกิดวันอาทิตย์ ห้าม ให้ฤกษ์ วันศุกร์
เกิดวันจันทร์ ห้าม ให้ฤกษ์ วันอาทิตย์
เกิดวันอังคาร ห้าม ให้ฤกษ์ วันจันทร์ และ วันเสาร์
เกิดวันพุธ ห้าม ให้ฤกษ์ วันอังคาร
เกิดวันพฤหัสบดี ห้าม ให้ฤกษ์ วันเสาร์
เกิดวันศุกร์ ห้าม ให้ฤกษ์ วันพุธกลางคืน
เกิดวันเสาร์ ห้าม ให้ฤกษ์ วันพุธ และ วันอังคารไม่
 
  © 2013 Copyright www.designedname.com บัญชีโอนเงิน   |   ติดต่อเรา   |   อ.นฤทธิ์ 088-1999565