หน้าแรก
บริการของเรา
บริการตั้งชื่อเด็กแรกเกิด
บริการเปลี่ยนชื่อ
บริการเปลี่ยนนามสกุล
โปรแกรมตรวจสอบชื่อ-สกุล
ขอรับการบริการ
รายละเอียดขอรับบริการ
ตัวอย่างบริการที่ท่านจะได้รับ
กรอกข้อมูลขอรับชื่อ
แจ้งการโอนเงิน
ศาสตร์การตั้งชื่อ
หลักโหราเลขศาสตร์
หลักทักษา
หลักมหาภูติ
หลักตุ๊กตาไขนาม
หลักอายตนะ 6
ความหมายเลขศาสตร์
ฤกษ์ - ทำบุญ
ฤกษ์มงคล
วิธีทำบุญส่งเสริมพื้นดวง
วิธีขอเปลี่ยนชื่อ(ราชการ)
หลักมหาภูติ
มหาภูติ เป็นศาสตร์ที่ใช้คำนวณปีเกิดโดยใช้ปีจุลศักราช(จ.ศ.) เป็นเกณฑ์ คำนวณหาตำแหน่งของอังคะวิชา-มหาภูติ ท้ง 7 ตำแหน่ง วางเลข 7 ตัว ลงในเรือนดวงชะตาทั้ง 7 ตำแหน่ง เมื่อนำมาใช้ในการตั้งชื่อจะนำมาประกอบกับมหาทักษารหัสดาว เพื่อพิจารณาตำแหน่งต่าง ๆ ของชื่อว่า ส่งผลดี ผลร้ายอย่างไร อันเป็นประโยชน์ในการหาชื่อที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
ทักษา (โหร) น. เรียกดาวพระเคราะห์เฉพาะ 8 ดวง
คำว่า "ทักษา" หมายถึง อัฏฐเคราะห์ หรือพระเคราะห์ทั้ง 8 ได้แก่ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระเสาร์ พระพฤหัสบดี พระราหู และพระศุกร์
ภังคะ กระจัดกระจาย แตกแยก ย่อยยับ
ปูติ เน่า บูด เสีย ของกู้มา ยืมมา
ขุมทรัพย์ ลึกลับ ซ่อนเร้น มั่งมี มั่งคั่ง ร่ำรวย
มรณะ พลัดพราก ห่างเหิน สูญเสีย
อธิบดี เป็นใหญ่ เป็นกำลังสำคัญ
ราชา ยิ่งใหญ่ เป็นเจ้า เป็นนาย
ธงชัย งอกงาม เจริญรุ่งเรือง
 
  © 2013 Copyright www.designedname.com บัญชีโอนเงิน   |   ติดต่อเรา   |   อ.นฤทธิ์ 088-1999565