หน้าแรก
บริการของเรา
บริการตั้งชื่อเด็กแรกเกิด
บริการเปลี่ยนชื่อ
บริการเปลี่ยนนามสกุล
โปรแกรมตรวจสอบชื่อ-สกุล
ขอรับการบริการ
รายละเอียดขอรับบริการ
ตัวอย่างบริการที่ท่านจะได้รับ
กรอกข้อมูลขอรับชื่อ
แจ้งการโอนเงิน
ศาสตร์การตั้งชื่อ
หลักโหราเลขศาสตร์
หลักทักษา
หลักมหาภูติ
หลักตุ๊กตาไขนาม
หลักอายตนะ 6
ความหมายเลขศาสตร์
ฤกษ์ - ทำบุญ
ฤกษ์มงคล
วิธีทำบุญส่งเสริมพื้นดวง
วิธีขอเปลี่ยนชื่อ(ราชการ)
แบบฟอร์ม ขอรับชื่อ
มีความประสงค์ ตั้งชื่อเด็กแรกเกิด (ตั้งชื่อให้ใหม่ 499 บ.)
ขอรับชื่อใหม่ (ตั้งชื่อใหม่ 499 บ.)
ขอรับนามสกุลใหม่ (ตั้งนามสกุลใหม่ 999 บ.)
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ *
( เด็กแรกเกิดไม่มีชื่อใส่เครื่องหมายขีดแทน " - ")
นามสกุล
ชื่อเล่น
เพศ ชาย หญิง
วันเกิด *
วันที่เกิด
เวลาเกิด: นาฬิกา   นาที
ไม่ทราบเวลาเกิดที่แน่นอน(จำเป็นต้องทราบว่าก่อน-หลัง 06.00 น.(เช้า)
สถานที่เกิด
ที่อยู่
โทรศัพท์มือถือ:
(กรุณาให้เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ )
ข้อมูลการจัดส่ง E-mail :
(กรุณากรอก e-mail)
จำนวนเงิน บาท
ชำระผ่าน ATM/ Internet Banking เคาท์เตอร์ธนาคาร
 
 
  © 2013 Copyright www.designedname.com บัญชีโอนเงิน   |   ติดต่อเรา   |   อ.นฤทธิ์ 088-1999565