หน้าแรก
บริการของเรา
บริการตั้งชื่อเด็กแรกเกิด
บริการเปลี่ยนชื่อ
บริการเปลี่ยนนามสกุล
โปรแกรมตรวจสอบชื่อ-สกุล
ขอรับการบริการ
รายละเอียดขอรับบริการ
ตัวอย่างบริการที่ท่านจะได้รับ
กรอกข้อมูลขอรับชื่อ
แจ้งการโอนเงิน
ศาสตร์การตั้งชื่อ
หลักโหราเลขศาสตร์
หลักทักษา
หลักมหาภูติ
หลักตุ๊กตาไขนาม
หลักอายตนะ 6
ความหมายเลขศาสตร์
ฤกษ์ - ทำบุญ
ฤกษ์มงคล
วิธีทำบุญส่งเสริมพื้นดวง
วิธีขอเปลี่ยนชื่อ(ราชการ)
หลักเลขศาสตร์
รหัสของดวงดาว หรือรหัสตัวเลข (เลขศาสตร์) เป็นหนึ่งในพหุศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ว่าด้วยการจัดระบบชีวิตให้เกิดความสมดุล โดยการถอดรหัสจากตัวอักษรของพยัญชนะ และสระทุกตัวของไทย ออกมาเป็นรหัสตัวเลข ซึ่งหลักเลขศาสตร์นี้ ปรมาจารย์ผู้คิดค้นวิชาเลขศาสตร์นั้นคือ ท่านอาจารย์พลูหลวง ท่านเฝ้าเพียรแทนค่า อักษรไทยจนออกมาเป็นตัวเลขแต่ละตัว และให้ความหมายออกมา ท่านใช้เวลาเป็น สิบๆ ปี รวบรวมสถิติจนได้ค่าที่แม่นยำในการทำนาย และหลักการของท่านนั้น
หลักการของเลขศาสตร์มีอยู่ว่า ใช้ชื่อที่มีอักษรนำหน้าเป็นอักษรให้คุณแก่ชะตาชีวิต โดยดูดาวที่ส่งผลที่ดี เป็นดาวดีส่งเสริมเจ้าชะตา และเมื่อรวมเลขแล้วจะได้เลขดี มีมงคลแก่ตัว เป็นแรงหนุนชีวิตที่ดี แต่ที่สำคัญเลขที่ได้นั้นต้องสอดคล้องกับชะตาของบุคคลนั้นๆด้วย จึงจะได้ผลอย่างแท้จริง กล่าวว่าในแต่ละอักษรต่างมีค่าตัวเลข หรือกำลังประจำอักษร เมื่อนำมารวมกันจะได้ค่าต่างๆ ซึ่งมีความหมายดีร้ายต่างกัน หลักการตั้งชื่อตามเลขศาสตร์จึงถูกนำมาใช้ประกอบในการตั้งชื่ออยู่เสมอ
โดยหลักเลขศาสตร์นี้สามารถแบ่งได้เป็น สามส่วน ดังนี้
- ส่วนแรก เป็นชื่อของเจ้าชะตา ถ้าชื่อดีก็ให้อิทธิพลดีต่อเจ้าชะตา 40% ถ้าเสียก็เสีย 40%
- ส่วนที่สอง เป็นส่วนของนามสกุล ถ้านามสกุลดีก็ให้อิทธิพลดีต่อเจ้าชะตา 20% ถ้าเสียก็เสีย 20%
- ส่วนที่สาม เป็นการนำชื่อและนามสกุลมารวมกัน ถ้ารวมกันแล้วได้เลขดี ก็ให้ผลดี 40% ถ้าเสียก็เสีย 40% เช่นกัน

เทียบค่าตัวอักษรเป็นตัวเลข
1 ตัวอักษรภาษาไทย + สระ + วรรณยุกต์ A, I, J, Q, Y
2 ตัวอักษร ข, ช, บ, ป, ง / สระ เอ, แอ, อู / ไม้โท B, K, R
3 ตัวอักษร ฆ, ฑ, ฒ, ต, ฃ / ไม้จัตวา C, G, L, S
4 ตัวอักษร ค, ธ, ร, ญ, ษ / สระ โอ,อะ, อิ, ไม้หันอากาศ D, M, T
5 ตัวอักษร ฉ, ณ, ฌ, น, ม, ห, ฮ, ฎ, ฬ / สระ อึ E, H, N, X
6 ตัวอักษร จ, ล, ว, อ, / สระ ใอ U, V, W
7 ตัวอักษร ศ, ส, ซ, / สระ อี, อือ / ไม้ตรี O, Z
8 ตัวอักษร ย, พ, ฟ, ผ, ฝ / สระ ไม้ไต่คู้ F, P
9 ตัวอักษร ฏ, ฐ / สระไอ , การันต์

กลุ่มตัวเลขที่ให้คุณกับเจ้าชะตา
2, 4, 6, 9, 14, 15 ,19 ,23 ,24 ,36 ,41 ,42 ,45 ,50 ,51 54 ,55 , 56 ,59 ,63 ,65 ,90 ,95 ,99 ,100 ,104, 105 , 109
กลุ่มตัวเลขที่ให้คุณปานกลางกับเจ้าชะตา
32 , 40 , 44 , 46 , 64 , 79 , 89 ,97 , 98
กลุ่มตัวเลขที่ไม่ควรใช้กับสุภาพสตรี
มีเลข 16 ,17 ,18 ,19 ,20 , 91, 109 จะผิดหวังในเรื่องความรักทุกรูปแบบ ทำให้แต่งงานช้า ไม่ได้แต่ง แต่งแล้วต้องเลิก ได้พ่อหม้ายเป็นสามี กินน้ำใต้ศอก(เป็นเมียน้อย)หรือเป็นหม้ายก่อนวัยอันควร
กลุ่มตัวเลขที่ไม่ควรใช้กับสุภาพบุรุษ
มีเลข 13, 23 ,31 , 32 ,46 ,64 ,68 , 86 ชีวิตครอบครัวไม่ปกติ มักจะมีปัญหาเรื่อง ชู้สาว มักเสียหายเพราะเรื่องผู้หญิง หรือผู้หญิงทำให้หน้าที่การงานที่เจริญรุ่งเรืองตกต่ำ
 
  © 2013 Copyright www.designedname.com บัญชีโอนเงิน   |   ติดต่อเรา   |   อ.นฤทธิ์ 088-1999565