หน้าแรก
บริการของเรา
บริการตั้งชื่อเด็กแรกเกิด
บริการเปลี่ยนชื่อ
บริการเปลี่ยนนามสกุล
โปรแกรมตรวจสอบชื่อ-สกุล
ขอรับการบริการ
รายละเอียดขอรับบริการ
ตัวอย่างบริการที่ท่านจะได้รับ
กรอกข้อมูลขอรับชื่อ
แจ้งการโอนเงิน
ศาสตร์การตั้งชื่อ
หลักโหราเลขศาสตร์
หลักทักษา
หลักมหาภูติ
หลักตุ๊กตาไขนาม
หลักอายตนะ 6
ความหมายเลขศาสตร์
ฤกษ์ - ทำบุญ
ฤกษ์มงคล
วิธีทำบุญส่งเสริมพื้นดวง
วิธีขอเปลี่ยนชื่อ(ราชการ)
ขั้นตอนการขอรับบริการขอชื่อเด็กแรกเกิด
กรอกข้อมูลขอรับชื่อ
- โอนเงินค่าครู (อย่าลืมเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วยครับ)
- แจ้งโอนเงินผ่านหน้าเว็บ
- เจ้าหน้าที่แจ้งการรับทราบการโอนเงิน ผ่าน Email หรือ SMS
- รับชื่อทาง Email หรือ EMS (ภายใน 5 วัน)

บริการที่จะได้รับ
1. ได้รับชื่อใหม่ที่เหมาะสมกับตัวท่านถูกต้องตามศาสตร์การตั้งชื่อ ซึ่งจะพยายามให้มีชื่อให้ท่านเลือกประมาณ 3-10 ชื่อ ซึ่งขึ้นกับดวงชะตาของท่านด้วยนะครับ เนื่องจากบางท่านอาจได้รับมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ ผมรับรองได้ว่า ชื่อที่ท่านได้รับทุกชื่อจะเป็นนามมงคลที่ตั้งจากพื้นดวงชะตาของท่านอย่างแท้จริง โดยจะส่งชื่อ-นามสกุลใหม่ ให้ท่านภายใน 5 วัน
2. ได้รับชื่อเล่นที่ใช้เรียกแทนตัว ซึ่งจากประสบการณ์ชื่อเล่นนั้นมีอิทธิพลต่อเจ้าของดวงชะตามาก จึงควรตั้งให้เหมาะสมกับพื้นดวงชะตา
3. รายละเอียดการวิเคราะห์พื้นดวงชะตาของท่าน
4. รายละเอียดการวิเคราะห์ชื่อที่ตั้งใหม่อย่างละเอียด อ่านง่าย เข้าใจง่าย
5. สีที่เป็นมงคลและส่งเสริมเจ้าของดวงชะตา
6. การทำบุญส่งเสริมพื้นดวงชะตา ดาวดี – ดาวเสีย ในดวงเกิด
7. ฤกษ์ในการเปลี่ยนชื่อ (โดยฤกษ์ที่ใช้กำเนิดนามใหม่นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง กรุณาเปลี่ยนภายใน ฤกษ์ที่ให้ไว้ด้วยครับ)
8. ข้อปฏิบัติและ กฎระเบียบในการแจ้งชื่อกับทางราชการ
 
  © 2013 Copyright www.designedname.com บัญชีโอนเงิน   |   ติดต่อเรา   |   อ.นฤทธิ์ 088-1999565